Ievads

Šī ir īsa lietošanas instrukcija, kas izskaidros iekārtas vadības paneļa lietošanu.

Pirms ieslēdziet iekārtu, pārbaudiet, vai nav nospiesta sarkanā poga. Ja ir - atbrīvojiet to!

Ieslēdzot iekārtu, būs redzams attēls.
Lasot instrukciju, pārliecinieties, ka tās versijas numurs sakrīt ar iekārtā redzamo versiju. Pretējā gadījumā kādas funkcijas var atšķirties.

Lai atrastu svaigāko lietošanas instrukciju, lūdzu to meklējiet mūsu mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā rakstiet e-pastu uz minēto e-pasta adresi.

BLT - pēdējā iekārtas `lielā` būvējuma datums (versija)

Iekārtas vadības forma

Iedarbinot iekārtu uz ekrāna var būt redzams:

1. Karuseļa attēls - ja griežas karuselis

2. Mērglāzīte, uz kuras būs redzama brīdinājuma ikona, ja pildīšanas process apturēts pāragri (sprausla ceļas augšā par ātru).

3. Iedarbināšanas vai stop ikona (ja iekārta darbojas vai ir apturēta).

4. Uzstādītā deva (relatīvajās vienībās). Deva atšķirsies dažādiem produktiem.

Lai ieslēgtu iekārtu, lietojiet apakšējo pogu!
Lai iekārtu apturētu, lietojiet sarkano pogu!

Devas maiņa

Lai mainītu devu lietojiet taustiņus
- pa labi - palielināt devu. Pieturiet pogu, lai palielinātu to straujāk.
- pa kreisi - samazināt devu. Pieturiet pogu, lai palielinātu to straujāk.

Uz ekrāna būs redzama uzstādītā deva.

Dozēšanas režīmus iespējams mainīt caur izvēlni, kas paskaidrota nākamajā sadaļā.

Izvēlnes vadība

Lai izsauktu izvēlni, lietojiet taustiņu - uz augšu!

Iestatījumi netiek saglabāti. Tie pēc noklusējuma atbilst iekārtas ierastajai vadībai, izņemot devu, ko nepieciešams pārbaudīt un kalibrēt katru reizi lietojot iekārtu!

Izvēlnes vadība ir ļoti intuitīva
- poga pa kreisi iziet no izvēlnes.
- poga pa labi - ieiet izvēlētajā sadaļā.
- poga uz leju - šķir sarakstu uz leju.
- poga uz augšu - šķir sarakstu uz augšu.

Ar izvēlni var droši eksperimentēt - nav iespējams iekārtai nodarīt neatgriezeniskus bojājumus. Problēmas gadījumā atvienojiet iekārtu no strāvas un pieslēdziet atkārtoti. Visi iestatījumi atjaunosies!

lasīt vairāk..

Mazgāšanas režīms

Izvēlnes sadaļā ir aprakstīts - kā ieslēgt mazgāšanu.

Ieslēdzot mazgāšanu uz kādu no dotajiem laikiem, jums parādīsies atpakaļ skaitīšanas laiks - cik ilgi vēl notiks mazgāšana. To var apturēt ar taustiņu "uz leju" vai "sarkano pogu".

Mazgāšanas laikā "pa labi" nolaidīs sprauslu lejā un "pa kreisi" to pacels.

Mazgāšanas laikā tiek atvērta sprausla, iedarbināts sūknis, apturēts vakuums, pacelta sprausla un apturēts karuselis.

Sprauslas celšanas iestatījumi

Sprauslas celšanas iestatījumi ir atrodami pie "sprauslas celšana" izvēlnē un "bremzes politika".

Sprauslas celšana sastāv no iestatījumiem:
- DZIĻUMS - cik dziļi iegremdēt sprauslu, sākot pildīšanu. Dziļums noteikts procentos. Izmainot mehāniski cilindra pārvietošanās ātrumu, šie procenti vairs neatbildīs pilnai skalai un ir lietojami kā relatīva mērvienība.

- "CELT PILDOT" - vai celt sprauslu augšā pildīšanas laikā. Ja rādītājs ir izslēgts, sprausla pacelsies pēc pildīšanas.

- "SĀKT CELT PĒC" - pēc cik milisekundēm sākt celt sprauslu pildīšanas laikā. Ar šo iestatījumu iespējams noregulēt sprauslu, lai tā iemērcas vai neiemērcas produktā.

lasīt vairāk..


Gercini ltd., 29150429 info

Lejas Ģērciņi, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, Latvija

Elina Krastiņa