Gercini datu uzskaite

Savos risinājumos datu uzskaitei mēs varam nodrošināt viskvalitatīvāko datu bāzes pārvaldības sistēmu Microsoft SQL Server. Ņemot vērā, ka nepieciešamais datu uzkrāšanas apjoms pret to, ko mums spētu piedāvāt šī datu bāzes pārvaldības sistēma, ir niecīgs, izmantojam šīs sistēmas Express versiju, kas ir mazāka par Microsoft SQL Server datu bāzes pilno versiju, tai nav nepieciešams iegādāties licenci, kas sadārdzinātu produktu, bet tā mums nodrošina Microsoft SQL Server funkcionalitāti.
Šī tehnoloģija kombinācijā ar Gercini programmētāju pieredzi nodrošina:
1. Datu uzskaiti lielā apjomā par ļoti plašu periodu
2. Ļoti plašas atskaišu izdrukas iespējas, visdažādākajos griezumos
3. Datu savstarpēju integrāciju
4. Tūlītēju datu atlasi
5. Datu pieejas līmeņu drošību

Operētājsistēma

Par pamatu skārienjūtīgai saskarnei mēs izmantojam viskvalitatīvāko un plašāk pielietoto operētājsistēmu Microsoft Windows.
Microsoft Windows pelnīti ir ieguvis visplašāk pielietotās operētājsistēmas statusu, tas garantē drošību un ir ērts un saprotams lietotājam.
Kopā ar 17' vai 19' augstas izšķirtspējas skārienjūtīgu paneli, jūsu darbs būs intuitīvs, ērts un patīkams!

Mazākām iekārtām un zemāka budžeta iekārtām, piedāvājam kontroliera risinājumu ar nelielu LCD ekrānu un Gercini izstrādātu operētājsistēmu.
Šī operētājsistēma nodrošina:
1. ļoti ērtu lietošanu, jo saskarne ir izstrādāta pēc līdzības ar tālruni;
2. augstu kvalitāti, jo esam izstrādājuši sistēmu, balstoties uz iegūto pieredzi mūsu iekārtās un testējuši sistēmu sevišķi smagos apstākļos.

Atskaites MS-Excel

Tā kā gandrīz visi mūsu klienti zin MS-Excel (vai analoģisku rīku) spēku, piedāvājam savus atskaišu risinājumus savietojamus ar šo spēcīgo rīku, lai Jums būtu iespēja datus redzēt sev draudzīgā formātā.
Atskaišu eksportam piedāvājam vairākus risinājumus:
1. USB Flash diska ievietošanu iekārtā un atskaites saņemšanu tajā
2. USB kabeļa pieslēgšanu iekārtai un datu saņemšanu, tos nokopējot no iekārtas;
3. Attālinātu datu pārsūtīšanu uz Jūsu datoru
4. Dokumentu apskatīšanu no iekārtas caur Internetu, pieslēdzoties iekārtai ar lietotāju un paroli.

Esam izstrādājuši arī iekārtas, kur iekārtas konfigurācija tiek saņemta no Excel dokumenta, pieslēdzot to datoram.

Dozēšanas princips

Lai mūsu klientiem nodrošinātu kvalitatīvu un precīzu dozēšanu, savos pildīšanas risinājumos piedāvājam vācijā ražotus plūsmas mērītājus, kas garantē 2ml precizitāti.
Plūsmas mērītājus ir ļoti viegli mazgāt, tie nedilst un nezaudē precizitāti!

Ja Jūsu iekārtai būs piemērotāks cits dozēšanas princips, mēs piedāvāsim alternatīvas gan tilpuma, gan masas mērīšanai!

Skārienjūtīga lietotāja saskarne

Modernākās šodien iegādājamās iekārtas ir vadāmas ar skārienjūtīgu ekrānu.
Gercini nav izņēmums.
Mēs savos risinājumos izmantojam augstas izšķirtspējas skārienjūtīgu vadības paneli ar izmēru 19`, kas, apvienojumā ar Gercini programmētāju saskarnes projektēšanas pieredzi, nodrošina ļoti ērtu iekārtas vadību.
Šodienas iekārtās mēs, pēc iespējas, izmantojam jaunu saskarnes projektēšanas uzstādījumu - 3 soļu principu.
Šis princips nozīmē 3 soļu gājienu līdz operācijas izpildei.
1. Izvēlamies programmu, klientu, ...
2. Ievadām nepieciešamo informāciju
3. Apstiprinam operācijas sākumu.
Visu lietotāja saskarni balstot uz 3 ievades soļiem, mēs panākam, ka operatoram ir ērti strādāt ar iekārtu un tam nav iespēju kaut ko sajaukt.

Pastāvīga izaugsme

Viens no mūsu pamatprincipiem ir pastāvīga izaugsme.

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā pilnveidot gan mūsu tehnoloģiskos risinājumus, gan sadarbību ar klientiem.

Katrs izaicinājums mums ļauj pilnveidot risinājumus, metodes un sasniegt ar vien labākus rezultātus.
Gercini ltd., 29150429 info

Lejas Ģērciņi, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, Latvija

Elina Krastiņa